Χαιρετισμός

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε στο 11ο Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2019» με διεθνή συμμετοχή, το οποίο πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Ευγενίδου στην Αθήνα, στις 18 και 19 Ιανουαρίου 2019.

Το Συμπόσιο «Καρδιαγγειακές Παθήσεις και Νεφρική Δυσλειτουργία 2019» είναι μια προσπάθεια περαιτέρω συνεργασίας, ανταλλαγής γνώσεων και δεδομένων επί της στενής παθοφυσιολογικής και κλινικής συσχέτισης μεταξύ νεφρών, καρδιάς και αγγείων.

Κατά τη διάρκεια του Συμποσίου θα έχουμε τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε Συνεδρίες με συμμετοχή ειδικών από όλο τον κόσμο, πρωτοπόρων της έρευνας στον τομέα τους. Μέσω Στρογγυλών Τραπεζών και Αντιπαραθέσεων, το Επιστημονικό Πρόγραμμα του Συμποσίου παρέχει κατοχυρωμένη γνώση, αλλά και νέες προσεγγίσεις στη μελέτη και θεραπεία των ασθενών με νεφρική δυσλειτουργία και καρδιαγγειακή νόσο. Στόχος του Συμποσίου είναι η πληροφόρηση σε επίπεδο τόσο καθημερινής κλινικής πράξης, όσο και προωθημένης έρευνας.

Η παρουσία και ενεργός συμμετοχή σας στις εργασίες του Συμποσίου θα ικανοποιήσει τις προσδοκίες μας και θα συμβάλλει στην επιτυχία του.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Δημήτριος Τούσουλης
Πρόεδρος Συμποσίου
Καθηγητής, Διευθυντής Α΄ Καρδιολογικής
Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών
Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Κωνσταντίνος Τσιούφης
Συμπρόεδρος Συμποσίου
Αν. Καθηγητής, Α΄ Καρδιολογική Κλινική
Πανεπιστημίου Αθηνών , Γ.Ν.Α. «Ιπποκράτειο»
Πρόεδρος Ε.Κ.Ε. , Πρόεδρος E.S.H.