Πληροφορίες


Γραμματεία Οργάνωσης Συνεδρίου

Μαραθωνομάχων 26, Μαρούσι
T.K. 151 24
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
E-mail: info@tmg.gr
URL: www.tmg.gr

Υπεύθυνη Επικοινωνίας
Μόιρα Μπρίκη
Τηλ.: +30 210 6839690
Fax: +30 210 6827409
E-mail: mbriki@tmg.gr
URL: www.tmg.gr